BULETIN
 
e-Inovasi


Maklumat inovasi yang didaftarkan mulai tahun 2012 akan digunakan sebagai bukti didalam SPPU V6 (dimensi inovasi).

Sila pastikan inovasi yang didaftarkan adalah inovasi yang telah siap.
 
 
           LOGIN PENGGUNA
UKMPer : 
Katalaluan : 
  Lupa Katalaluan
Gunakan Pengenalan / Katalaluan seperti e-Warga
Hakcipta Terpelihara 2009 © Universiti Kebangsaan Malaysia
Serasi dengan Internet Explorer Versi 6 dan ke atas
Urusetia (Teknikal) : 03-89216187
Sistem Maklum Balas & Aduan UKM (eFaCt)
Penafian
Versi 1.002